DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

520 Mâm Cặp Laser

Máy cắt laser mâm cặp ba/bốn Dairuike 520 cung cấp giải pháp hiệu quả hơn cho việc xử lý ống kim loại nặng. Mâm cặp laze 520 là tùy chọn để gắn bên: nó sử dụng thiết kế mâm cặp ba/bốn, có thể dễ dàng kẹp các ống có chiều dài thêm 12 mét và trọng lượng vượt quá 1500kg.

Loại:

DRK52HZG
Mâm cặp Laser (Mâm cặp trước)

DRK52HWG
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)