DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

220 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp máy cắt laser sợi quang 220JZ có nhiều ưu điểm khác ngoài tính kinh tế. Ví dụ, nó thuận tiện để sử dụng, vận hành đơn giản và có khối lượng và trọng lượng nhỏ để sử dụng thuận tiện.

Loại:

DRK22HZG-JZ
mâm cặp máy cắt laser sợi quang (Mâm cặp phía trước)

DRK22SWG-JZ
Mâm cặp máy cắt Laser Fiber (Mâm cặp phía sau)

DRK22HZG-B
Mâm cặp quay khí nén (Mâm cặp trước)

DRK22HWG-D
Mâm cặp quay khí nén (Mâm cặp phía sau)