DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

280 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp ống laser fiber cnc DRK-280JL được nâng cấp với thiết kế xuyên lỗ vuông, có thể sử dụng cho mọi loại vật liệu và ống có hình dạng đặc biệt. Mâm cặp ống laser sợi quang cnc được phát triển độc lập bởi DaiRuike.

Loại:

DRK28HZG-JL
Mâm cặp ống Laser Cnc (Mâm cặp phía trước)

DRK28HZG-JL
Mâm cặp quay (Mâm cặp phía sau)