DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

360 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp khí nén quay DRK-360JL nâng cấp thiết kế xuyên lỗ vuông, để đạt được nhiều loại vật liệu và xử lý ống có hình dạng khác nhau, là mâm cặp khí nén quay hạng nặng được phát triển để mở rộng thị trường ống hạng nặng.

Loại:

DRK36HZG-FS
Mâm cặp khí nén quay (Mâm cặp trước)

DRK36HWG-JL
Mâm cặp ống laser sợi quang (Mâm cặp phía sau)

DRK36HZG
Mâm cặp khí nén(Mặt treo)

DRK36HWG-JZ
mâm cặp cắt ống laser (Mâm cặp phía sau)