DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

240 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp ống có ưu điểm là hiệu suất truyền cao, độ chính xác đồng bộ hóa cao, khả năng thích ứng kích thước mạnh, vị trí lắp đặt linh hoạt, nâng cao hiệu quả và chất lượng xử lý. Điều này làm cho mâm cặp ống trở thành một thiết bị quan trọng trong lĩnh vực xử lý đường ống.

Loại:

DRK24HZG-JL
Mâm cặp ống (Mâm cặp trước)

DRK22SWG-JZ
Mâm cặp máy cắt Laser sợi quang (Mâm cặp phía sau)

DRK24HZG-FS
Rotary Laser Chuck (Front Chuck)

DRK22SWG-JZ
Steel Tube Cutting chuck (Rear Chuck)

DRK24HZG-JS
Mâm cặp khí nén (Mâm cặp trước)

DRK22SWG-JZ
Mâm Cặp Khí Nén laser