DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

430 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp ống laser sợi quang DRK-430 được trang bị ba hoặc bốn tùy chọn mâm cặp, làm cho nó trở thành một giải pháp xử lý ống hiệu quả. Bằng cách sử dụng nhiều mâm cặp, có thể giảm thiểu lãng phí và thất thoát ống, cải thiện việc sử dụng vật liệu và có thể đạt được việc cắt vật liệu đuôi bằng không.

Loại:

DRK43HZG
Đầu cặp ống Laser sợi quang (Mâm cặp phía trước)

DRK43HWG
Mâm cặp ống Laser Cnc (Mâm cặp phía sau)