DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

320 Mâm Cặp Laser

Cấu trúc truyền động bên trong của mâm cặp trước của mâm cặp cắt ống 320 có độ chính xác cao, có thể cung cấp lực kẹp cao hơn và quy trình kẹp ổn định hơn.

Loại:

DRK32HZG-C
Mâm cặp cắt ống (Mâm cặp phía trước)

DRK32HWG-JL
Mâm cặp cắt ống (Mâm cặp phía sau)