DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

Các sản phẩm

Loại:

DRK12HZG-JL
Mâm cặp điện khí nén (Mâm cặp trước)

DRK12HWG-C
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)

DRK12HZG
Mâm cặp quay Laser (Mâm cặp trước)

DRK12HWG-C
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)

DRK16HZG-D
Mâm cặp cắt ống bằng laser (Mâm cặp phía trước)

DRK16SWG-D
Mâm cặp máy cắt ống laser (Mâm cặp phía sau)

DRK22HZG-JZ
mâm cặp máy cắt laser sợi quang (Mâm cặp phía trước)

DRK22SWG-JZ
Mâm cặp máy cắt Laser Fiber (Mâm cặp phía sau)