DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

120 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp Laser 120 có cơ chế kẹp độc đáo cung cấp lực giữ đặc biệt đồng thời giảm thiểu ứng suất lên thành phần. Mâm cặp được thiết kế để chứa nhiều loại linh kiện quang học, bao gồm thấu kính, gương, lăng kính và bộ lọc.

Loại:

DRK12HZG-JL
Mâm cặp điện khí nén (Mâm cặp trước)

DRK12HWG-C
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)

DRK12HZG
Mâm cặp quay Laser (Mâm cặp trước)

DRK12HWG-C
Mâm cặp Laser (Mâm cặp phía sau)