DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

160 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp cắt ống laser DRK-160 kế thừa những gen tuyệt vời của mâm cặp cắt ống laser DRK-120 về độ ổn định, độ chính xác và độ chính xác cao. Nó có các chức năng mạnh mẽ và có thể được nâng cấp để xử lý các đường ống nhỏ.

Loại:

DRK16HZG-D
Mâm cặp cắt ống bằng laser (Mâm cặp phía trước)

DRK16SWG-D
Mâm cặp máy cắt ống laser (Mâm cặp phía sau)