DRK12HZG
cắt ống
Xử lý rất khéo léo
DRK16HZG
ống chung
Cắt ống dễ dàng
DRK36HZG
Thiết kế treo bên
Cắt ống thông minh
DRK52HZG
nhiệm vụ nặng nề ống
Hiển thị kỹ năng của một người đầy đủ
Trước
Kế tiếp

380 Mâm Cặp Laser

Mâm cặp máy cắt laser hoàn toàn tự động hạng nặng DRK-380 là mâm cặp khí nén hiệu suất cao được phát triển đặc biệt để mở rộng thị trường gia công ống hạng nặng.

Loại: