DRK12HZG
Rörskärning
Hantera mycket skickligt
DRK16HZG
General Tube
Enkel rörkapning
DRK36HZG
Sidohängande design
Smart rörskärning
DRK52HZG
Kraftiga slangar
Visa sin skicklighet till fullo
Tidigare
Nästa

320 Laserchuck

Den interna transmissionsstrukturen på den främre chucken på 320-rörskärchucken har hög precision, vilket kan ge högre klämkraft och en mer stabil klämprocess.

Kategori:

DRK32HZG-C
Laserchuck (främre chuck)

DRK32HWG-JL
Laserchuck (bakre chuck)